/خرید آپارتمان در استانبول
خرید آپارتمان در استانبول

خرید آپارتمان در استانبول

خرید ملک در ترکیه توسط اتباع خارجی در ماه های اخیر رشد چشمگیر و فراوانی را دربر داشته است. افزایش بی سابقه ی خرید ملک در ترکیه توسط اتباع خارجی سبب شده است که هر روز تعداد بیشتری پروژه های مسکونی برای پاسخ گویی به تقاضای بالای ملک در ترکیه ساخته شود.

به نظر می رسد میزان خرید ملک توسط اتباع خارجی از کشورهای مختلف با توجه به قوانین جدید خرید آپارتمان در استانبول و اخذ شهروندی همواره افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد.

بعضی موارد و نکات مهم برای خرید ملک در ترکیه وجود دارد که اتباع خارجی برای سرمایه گذاری مطمئن و جلوگیری از معدوریت باید حتما آن ها را رعایت کنند، برای مثال برای خرید آپارتمان در استانبول باید از طریق وبسایت رسمی اداره ثبت و اسناد ترکیه به صورت انلاین ثبت نام کرده و حتما در روز به نام زدن ملک به اداره ی تاپو مراجعه کنند.

ارزش ملک مناسب برای اخذ شهروندی ترکیه

خرید ملک در استانبول و قیمت خرید خانه در استانبول | خرید خانه در ترکیه

بسیاری از اتباع خارجی با هدف اخذ شهروندی ترکیه اقدام به خرید ملک در این کشور می کنند. با توجه به تغییر قوانین جدید اداره مهاجرت ترکیه، میزان در نظر گرفته برای خرید ملک در جهت اخذ شهروندی نیز دستخوش تغییر شده و این مقدار افزایش پیدا کرده است.

از جمله نکات مهم درباره ی خرید ملک و اخذ شهروندی این است که ملک خریداری شده تا 3 سال تحت نظارت قرار گرفته و نباید در طول این مدت سه سال فروخته شود. این قانون که از گذشته ملزم به اجرا شده بود، در طیف جدید قوانین ترکیه نیز تغییر نکرده و همچنان ملزم به انجام میباشد. اگر قصد خرید آپارتمان در استانبول را دارید و می خواهید از جدیدترین کمپانی ها با خبر گردید، به وبسایت رسمی https://www.melares.com/fa/real-estates/apartments-for-sale-istanbul مراجعه کنید.